2D1 5 1 2c21 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

y = ax + bx + c Câu 21 [2D1-5.1-2] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Cho hàm số dưới: Khẳng định nào sau đúng ? a < 0, b > 0, c > a > 0, b > 0, c > A B Đáp án D Dựa vào đồ thị hàm số dễ dàng nhận biết a > 0, b < 0, c > đó ta có a > 0, b < 0, c < C Lời giải có đồ thị hình vẽ bên a > 0, b < 0, c > D a > 0, c > a, b Đồ thị hàm số có điểm cực trị nên trái dấu Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c21 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 5 1 2c21 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay