2D1 5 1 2c15 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

Câu 15 [2D1-5.1-2] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? y= A −2x + 2x + Đáp án B y= B −x + x +1 y= C Lời giải x = −1, −x + x +1 y= D −x x +1 y = −1 Ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang ( 0;1) , ( 1;0 ) C Ta thấy đồ thị hàm số qua điểm nên loại đáp án ,D nên ta loại đáp án A
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c15 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D1 5 1 2c15 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay