2D1 5 1 2c15 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

Câu 15 [2D1-5.1-2] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B , C , D Hỏi hàm số hàm số nào? y x -2 -1 -1 -2 -3 A y =- x + x + B y = x - 3x C y =- x + x Lời giải D y = x - x + Đáp án C Dựa vào đồ thị ta thấy, hàm số cho hàm số bậc ba, qua gốc tọa độ có hệ số a 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c15 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D1 5 1 2c15 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay