2D1 5 1 2c13 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

Câu 13 [2D1-5.1-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? y = x4 − x2 + A y = − x4 + x2 + B y = − x3 + 3x + C Lời giải y = x3 − 3x + D Đáp án D lim y x→∞ Phương pháp: Dựa vào Cách giải: để loại trừ Chọn sai - Đồ thị hàm số bên đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương => Loại Chọn y = a x3 + bx + cx + d , a ≠ C D Còn lại Chọn , hàm số bậc ba, dạng x → +∞, y → +∞ a>0 - Khi D Ta Chọn Chọn A B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c13 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D1 5 1 2c13 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay