2D1 5 1 2c12 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:10

y = ax + bx + cx + d Câu 12 [2D1-5.1-2] (THPTQG GV ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN I) Cho hàm số bậc ba P =a +b+c hình vẽ bên Tính giá trị biểu thức: P= A Đáp án B Giải hệ phương trình: B P = −2 P = −1 C Lời giải: f ( 1) = −1  a + b + c = −2 a =    ⇔ b = −3 f ( ) = ⇔ c =  a − b + c =  c = f ( −1) =  đồ thị P=− D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c12 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 1 2c12 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay