2D1 5 1 2c11 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:10

Câu 11 [2D1-5.1-2] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Tìm a , b , c để đồ thị hàm số ax  cx  b hình vẽ bên A a  2, b  2, c  1 Đáp án D B a  1, b  1, c  1  2;0  C a  1, b  2, c  Lời giải D a  1, b  2, c  nên a  Tiệm cận ngang y  nên c  Tiệm cận đứng x  nên b  2 Cắt trục hoành điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c11 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 1 2c11 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay