2D1 5 1 2c09 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

1 63 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:10

Câu [2D1-5.1-2] (THPT YÊN LẠC - VĨNH PHÚC - LẦN1) Đồ thị sau hàm số nào? A y 2x  x 1 B y x3 1 x y C Lời giải x2 x 1 Đáp án A Từ đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ ax  b y cx  d với y '  Do y '  nên loại đáp án C a y2 c � đáp án A TNC : D y x 1 x 1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c09 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy , 2D1 5 1 2c09 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay