2D1 5 1 2c09 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:10

1 y = − x4 + x2 − Câu [2D1-5.1-2] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) Cho hàm số Khẳng định sau sai? ( C) ( C) Oy A Đồ thị có trục đối xứng trục B Đồ thị khơng có tiệm cận ( C) ( C) Ox C Đồ thị có trục đối xứng trục D Đồ thị có điểm cực trị Lời giải Đáp án C (C ) Oy Đồ thị có trục đối xứng trục ( C) có đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c09 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 5 1 2c09 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay