2D1 5 1 2c01 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:09

Câu [2D1-5.1-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Bảng biến thiên sau hàm số nào? A y   x  x  B y   x  x  Đáp án A lim y  �� a  Ta có: x �� (loại C D) Hàm số đạt cực trị điểm x  0; x  C y  x  x  Lời giải D y  x  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c01 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 5 1 2c01 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay