2D1 5 1 1c3418 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:09

Câu 34 [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Đường cong đồ thị A B C hàm số bốn đáp án , , , D? y= A 1− x x−2 y= B 3− x x−2 y= C Lời giải 1− x 2x − Đáp án A TC Ð TCN Dựa vào đường đồ thị hàm số ta loại đáp án C ( 1;0 ) A Ta thấy thuộc đồ thị hàm số nên đáp án đáp án y= D 3+ x 2−x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c3418 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 5 1 1c3418 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay