2D1 5 1 1c1318 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:09

Câu 13 [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Bảng biến thiên hàm số bốn đáp án A , B , C , D? A y  x  2x  y   x  3x  B Đáp án C y  ax  bx  c (1)  0; 3 vào (1) ta c  3 Thay y�  x  2bx (2)  1; 4 vào (1) (2) ta : Thay �4a  2b  �a  � � b  2 �a  b   4 � � y  x  2x  C y  x  2x  Lời giải D y  x  3x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c1318 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 5 1 1c1318 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay