2D1 5 1 1c134 THPT chuyen thai binh lan3 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:09

y= Câu 13 [2D1-5.1-1] (THPT CHUYEN THÁI BÌNH-LÀN 3) Cho hàm số P = a + b + c trị biểu thức P = −3 P = P = A B C x−a bx + c có đồ thị hình vẽ bên Tính giá D P = Lời giải Đáp án A Ta có:  Đồ thị hàm số có TC Ð  Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ P = a + b + c = −3 Suy TCN ( −2;0 ) ⇒ a = −2 1  b = b = x = 2, y = ⇒  ⇒  − c = c = −2  b
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c134 THPT chuyen thai binh lan3 copy , 2D1 5 1 1c134 THPT chuyen thai binh lan3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay