2D1 5 1 1c11 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:09

Câu 11 [2D1-5.1-1] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 4) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số Hỏi hàm số hàm số nào? y= A 2x +1 2x − y= B x +1 x −1 y= C Lời giải Đáp án B Từ đồ thị suy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ( 0; −1) B điểm nên chọn đáp án −x 1− x y= y =1 tiệm cận đứng D x =1 x −1 x +1 đồng thời đồ thị qua
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c11 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy , 2D1 5 1 1c11 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay