2D1 5 1 1c09 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:09

4 Câu [2D1-5.1-1] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Hàm số y  ax  bx  c đồ thị hình vẽ bên Hỏi mệnh đề sau đúng? A a  0, b  0, c  Đáp án D B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  Lời giải D a  0, b  0, c   0;c  tung độ dương Trường hợp rõ ràng cực trị với a  0, b  , nhiên điểm cắt trục tung nên ta c 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c09 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 1 1c09 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay