2D1 5 1 1c08 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:09

Câu [2D1-5.1-1] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? y = x − 3x + A y = x − 3x + B y = x − 3x + C Lời giải y = − x + 3x + D Đáp án A Phương pháp: + Dựa vào đồ thị hàm số để đưa nhận xét chọn hàm số hợp lý Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt, cực trị nhận trục tung làm trục đối xứng nên đồ thị hàm số đồ thị hàm trùng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c08 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 5 1 1c08 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay