2D1 5 1 1c03 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:08

Câu [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Đường cong hình vẽ đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A , B , C , D Hỏi hàm số hàm số nào? A y 2 x  x 1 B y x  x2 y C Lời giải 2x  x 1 D y x2 x 1 Chọn A Phương pháp giải: Dựa vào hình dáng đồ thị, đường tiệm cận giao điểm với trục tọa độ để xác định hàm số �Hàm số có dạng bậc bậc nghịch biến khoảng xác định �Đồ thị hàm số có hai tiệm cận x  1; y  2 �Đồ thị hàm số qua điểm  0;2   1;0  2 x  y x 1 Vậy hàm số cần tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c03 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D1 5 1 1c03 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay