2D1 5 1 1c03 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:08

y = ax + bx + c a b c Câu [2D1-5.1-1] (THPT ĐOÀN KẾT-HAI TRƯNG-HÀ NỘI) Hãy xác định , , để hàm số có đồ thị hình vẽ a = , b = −2, c = A B a = 4, b = −2, c = Đáp án D x =0⇒ y= 2⇒c= 1 ⇒a+b+c = 4 x = ⇒ y = −2 ⇒ 16a + 4b + c = −2 (1) (2) (3) Từ , , chọn D x =1⇒ y = ( 1) ( 2) ( 3) C a = 4, b = 2, c = Lời giải a = , b = −2, c > D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c03 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy , 2D1 5 1 1c03 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay