2D1 5 1 1c02 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:08

Câu [2D1-5.1-1] (THPTQG ĐỀ 05 - THẦY TRẦN PHƯƠNG) Bảng biến thiên hàm số nào? A y = x - 3x + 4x - C y = - x + 3x - 4x - B y = - x + 3x - 4x + D y = x - 3x + 4x + Lời giải Đáp án B Vì (0;2) thuộc đồ thị hàm số nên ta loại A ,C 2 B: y = - x + 3x - 4x + � y ' = - 3x + 6x - < 0" x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 1c02 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy , 2D1 5 1 1c02 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay