2D1 5 0 2c09 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:07

1 y = − x4 + x2 −1 Câu [2D1-5.0-2] (THPT SÓC SƠN - KIÊN GIANG) Cho hàm số có đồ thị sau sai? ( C) ( C) Oy A Đồ thị có trục đối xứng trục B Đồ thị khơng có tiệm cận ( C) ( C) Ox C Đồ thị có trục đối xứng trục D Đồ thị có điểm cực trị Lời giải Đáp án C ( C) Oy Đồ thị có trục đối xứng trục ( C) Khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 0 2c09 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy , 2D1 5 0 2c09 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay