2D1 5 0 1c02 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:07

D  �\  2; 2 Câu [2D1-5.0-1] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Cho hàm số y  f ( x ) xác định , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: ( I ) Đồ thị hàm số có tiệm cận ( II ) Hàm số đạt giá trị lớn ( III ) Hàm số có điểm cực trị ( IV ) Đồ thị hàm số có tiệm cận Có khẳng định khẳng định sau? A B C D Lời giải Đáp án C lim y  lim y  � lim y  � lim y  � +Khẳng định ( I ) sai, khẳng định ( IV ) x ��� ; x �2 ; x �2 ; x �2 ; lim y  � x � 2 nên đồ thị hàm số có tiệm cận, gồm tiệm cận đứng x  2; x  2 tiệm cận ngang y  + Khẳng định ( II ) sai hàm khơng có giá trị lớn + Khẳng định ( III ) hàm số có điểm cực trị x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 0 1c02 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D1 5 0 1c02 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay