2D1 4 103c14 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:07

Câu 14 [2D1-4.10-3] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Biết đồ thi hàm số ( a − 3) x + a + 2018 y= x − ( b + 3) nhận trục hoành làm tiệm cận ngang trục tung làm tiệm cân đứng Khi giá trị  a + b là: A B −3 C D Lời giải Đáp án D a − = 0; b + = a = ⇔ ⇔ ⇒a+b=0 a − 3) ( b + 3) + a + 2018 ≠ b = −3 (   Bài toán thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 103c14 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 4 103c14 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay