2D1 4 9 3c33 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:07

y = f ( x) = 2x − x−2 (C ) Câu 33 [2D1-4.9-3] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Cho hàm số có đồ thị ( C ) ( C ) d M M Gọi điểm thuộc đồ thị tổng khoảng cách từ đến hai tiệm cận Giá trị nhỏ d đạt A B 10 C D Lời giải Đáp án C  2a −  M  a; ÷∈ ( C )  a−2  a≠2 Gọi với 2a − d = a−2 + −2 = a−2 + ≥2 a−2 a−2 Ta có d Kết luận giá trị nhỏ Vị trí dấu "=" bạn đọc tự tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 9 3c33 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D1 4 9 3c33 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay