HỆ THỐNG TRA CỨU LUẬN VĂN

73 19 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:06

  0BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG TRA CỨU LUẬN VĂN Ngành : Cơng nghệ thơng tin Niên khố : 2007 - 2011 Lớp : DH07DTGL Sinh viên thực : Lê Thị Mai Khanh Nguyễn Văn Quốc   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG TRA CỨU LUẬN VĂN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths.Lê Văn Phận Lê Thị Mai Khanh – 07130186 Nguyễn Văn Quốc - 07130205 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011   HỆ THỐNG TRA CỨU LUẬN VĂN NĂM 2011  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Cán hướng dẫn: Ths.Lê Văn Phận Cán phản biện: Ths.Phan Võ Minh Thắng Luận văn cử nhân bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày tháng năm GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang i  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trường ĐH NÔNG LÂM TpHCM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc   NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên : LÊ THỊ MAI KHANH Phái : nữ Ngày tháng năm sinh : 24/04/1988 Nơi sinh : Pleiku,gia lai Chuyên ngành : CNTT Ngành: CNTT Họ tên sinh viên : NGUYỄN VĂN QUỐC Phái : nam Ngày tháng năm sinh : 03/02/1989 Nơi sinh : gia lai Chuyên ngành : CNTT Ngành : CNTT.  I TÊN ĐỀ TÀI: Hệ thống tra cứu luận văn II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ : Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm luận văn có Nội dung : Website nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên tìm kiếm luận văn Chúng em xây dựng hệ thống hỗ trợ cho sinh viên Nhằm hỗ trợ công tác học tập,nghiên cứu tham khảo, phổ biến kiến thức đến cộng đồng sinh viên, học viên nước nước Hệ thống xây dựng tảng PHP Cuối cùng, xây dựng hệ thống hoàn chỉnh hỗ trợ chức website tra cứu luận văn : chức tìm kiếm luận văn, sinh viên gửi luận văn lên web để người tham khảo GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ii  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 15/11/2011 IV.NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 20/02/2011 V.HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : ThS.Lê Văn Phận Ngày / / Ngày / / Ngày / / CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH KHOA CNTT       GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang iii  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc LỜI CẢM TẠ Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thực luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Văn Phần tận tình hướng dẫn, bảo lời động viên, khuyến khích giúp đỡ chúng em suốt trình thực luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn q Thầy Cơ Khoa tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu năm học vừa qua Chúng xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc Ơng Bà, Cha Mẹ chăm sóc, ni dạy chúng thành người Xin chân thành cảm ơn anh chị bạn bè ủng hộ, giúp đỡ động viên chúng em thời gian học tập nghiên cứu Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành tốt luận văn phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót định Chúng em kính mong nhận cảm thơng tận tình bảo q Thầy Cô bạn GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang iv  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTML HyperText Markup Language – Là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn MYSQL Là hệ quản trị sở liệu mã nguồn mở PHP Hypertext Preprocessor CSS Cascading Style Sheets JS Java Script – Là ngôn ngữ dạng script chạy web                   GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang v  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc   DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Trang hiển thị toàn nội dung luận văn - Hình 2.2 Trang chủ timluanvan.com.vn - Hình 2.3 Trang tìm kiếm theo dạng google webluanvan.com.vn - Hình 2.4 Mơ hình quy trình ajax - 10 Hình 4.1 Lược đồ usecase tổng quát - 19 Hình 4.2 Lược đồ usecase khách - 20 Hình 4.3 Lược đồ usecase sinh viên - 20 Hình 4.4 Lược đồ usecase nhân viên - 21 Hình 4.5 lược đồ activity sinh viên đăng nhập - 23 Hình 4.6 Lược đồ activity sinh viên tìm kiếm nhanh - 25 Hình 4.7 Lược đồ activity sinh viên đổi mật - 26 Hình 4.8 Lược đồ activity xem thơng tin cá nhân sinh viên - 27 Hình 4.9 Lược đồ activity sửa thơng tin cá nhân sinh viên - 28 Hình 4.10 Lược đồ activity sinh viên gửi luận văn - 29 Hình 4.11 Lược đồ activity sinh viên tìm kiếm nâng cao - 31 Hình 4.11 Lược đồ activity đăng ký sinh viên - 32 Hình 4.12 Lược đồ activity sinh viên xem chi tiết luận văn - 33 Hình 4.17 Lược đồ activity nhân viên thêm luận văn - 37 Hình 4.18 Lược đồ activity nhân viên sửa luận văn - 38 Hình 4.20 Lược đồ activity nhân viên xem luận văn - 40 Hình 4.21 Lược đồ activity nhân viên sửa thông tin cá nhân - 41 Hình 4.23 Lược đồ activity nhân viên đổi mật - 43 Hình 4.24 Lược đồ activity nhân viên thêm sinh viên - 45 Hình 4.25 Lược đồ acticity nhân viên xóa sinh viên - 46 Hình 4.26 Lược đồ activity nhân viên sửa sinh viên - 47 Hình 4.76 Lược đồ activity nhân viên thêm giáo viên - 49 Hình 4.28 Lược đồ activity nhân viên sửa giáo viên - 50 Hình 4.29 Lược đồ activity nhân viên xóa sinh viên - 51 Hình 4.30 Mơ hình kiến trúc hệ thống - 52 GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang vi  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.31 Giao diện trang chủ - 53 Hình 4.32 Giao diện nhân viên - 54 Hình 4.31 Giao diện sinh viên - 55 Hình 4.32 Giao diện tìm kiếm - 56 Hình 4.33 Giao diện đăng ký - 57 Hình 4.34 Giao diện sitemap - 58 -                              GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang vii  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.25 Lược đồ acticity nhân viên xóa sinh viên  Sửa sinh viên GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 46 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.26 Lược đồ activity nhân viên sửa sinh viên GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 47 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc 10 Usecase cập nhật giáo viên Tóm tắt : Usecase miêu tả actor cập nhật sinh viên gồm: thêm giáo viên, xóa giáo viên, sửa giáo viên Actor : Nhân viên Điều kiện tiên : Actor phải thực thành cơng usecase đăng nhập Dòng kiện: Hệ thống yêu cầu actor chọn chức muốn thực gồm “nhập giáo viên”, “sửa giáo viên”, “xóa giáo viên” Khi actor chọn nhập giáo viên, “luồng phụ 1” thực Khi actor chọn “xóa giáo viên”, “luồng phụ 2” thực Khi actor chọn sửa giáo viên, “luồng phụ 3” thực  Luồng phụ 1: Dòng kiện : i Actor nhấn vào nút thêm giáo viên ii Hệ thống hiển thị form cho phép actor nhập thông tin gồm trường: “mã gv”, “tên gv”, “khoa” iii Actor nhấn nút nhập để lưu thông tin giáo viên vừa nhập iv Hệ thống lưu thông tin giáo viên xuống csdl Hệ thống thông báo nhập giáo viên thành công v Kết thúc usecase Dòng kiện phụ : Actor khơng điển đầy đủ thông tin, nhập mã giáo viên trùng mã csdl,hệ thống hiển thị thông báo lỗi, người dùng nhập lại thông tin, tiếp tục usecase  Luồng phụ 2: Dòng kiện chính: i Actor nhập mã giáo viên cần xóa ii Hệ thống hiển thị thơng tin giáo viên iii Actor nhấn nút xóa iv Hệ thống hiển thị form “bạn có muốn xóa khơng?” v Actor nhấn nút đồng ý vi Hệ thống xóa giáo viên csdl, hiển thị thông báo thành công Dòng kiện phụ: Actor chọn “no”, giáo viên khơng bị xóa  Luồng phụ 3: GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 48 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Dòng kiện chính: i Actor nhập mã giáo viên muốn sửa ii Hệ thống hiển thị thông tin giáo viên theo mã giáo viên gồm: “mã gv”, “tên gv”, “khoa” iii Actor sửa thông tin giáo viên iv Actor nhấn nút lưu v Thông tin giáo viên, cập nhật csdl Hệ thống thông báo thành cơng vi Usecase kết thúc Dòng kiện phụ: Actor khơng muốn sửa thơng tin giáo viên, chọn “thốt” Điểm mở rộng: khơng có Lược đồ activity  Thêm giáo viên Hình 4.76 Lược đồ activity nhân viên thêm giáo viên GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 49 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc  Sửa giáo viên Hình 4.28 Lược đồ activity nhân viên sửa giáo viên GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 50 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc  Xóa giáo viên Hình 4.29 Lược đồ activity nhân viên xóa sinh viên 4.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.3.1 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG o Mơ tả:  Chương trình xây dựng theo mơ hình client – server GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 51 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc  Server giúp quản lý lưu trữ liệu  Client gửi yêu cầu lên server, đợi server xử lý nhận kết trả ( web browser đóng vai trò client)  Các tác vụ thực thơng qua mơi trường internet o Mơ hình kiến trúc: Hình 4.30 Mơ hình kiến trúc hệ thống 4.3.2 GIAO DIỆN PHÁC THẢO o Giao diện trang chủ GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 52 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.31 Giao diện trang chủ o Giao diện nhân viên GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 53 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.32 Giao diện nhân viên o Giao diện sinh viên GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 54 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.31 Giao diện sinh viên o Giao diện tìm kiếm GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 55 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.32 Giao diện tìm kiếm o Giao diện đăng ký GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 56 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.33 Giao diện đăng ký o Giao diện sitemap GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 57 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc Hình 4.34 Giao diện sitemap CHƯƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 58 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc 5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - Sau trình nghiên cứu PHP khoản thời gian dài, áp dụng thành cơng PHP để xây hệ thống tìm kiếm luận văn trực tuyến Những chức mà hồn thiện :  Hồn thành sinh viên tìm kiếm luận văn  Hoàn thành sinh viên up luận văn lên web  Hoàn thành nhân viên cập nhật luận văn  Hoàn thành nhân viên duyệt luận văn 5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Tạo website đa ngôn ngữ - Có thể thích hợp cho nhiều trường sử dụng GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 59 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH : Khanh , Quốc TÀI LIỆU THAM KHẢO GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 60 ‐  ... hệ thống hoàn chỉnh hỗ trợ chức website tra cứu luận văn : chức tìm kiếm luận văn, sinh viên gửi luận văn lên web để người tham khảo GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ii  Hệ thống tra cứu luận văn. .. GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 2 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn CHƯƠNG SVTH : Khanh , Quốc TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN Trước bắt đầu xây dựng hệ thống tra cứu luận văn hoàn chỉnh, làm khảo sát website tra cứu. .. đổi mật Hệ thống :  Thống kê luận văn theo chuyên ngành  Thống kê số người online  Thống kê tổng số lượt truy cập vào trang web GVHD : LÊ VĂN PHẬN    Trang ‐ 17 ‐  Hệ thống tra cứu luận văn SVTH
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG TRA CỨU LUẬN VĂN , HỆ THỐNG TRA CỨU LUẬN VĂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay