QUẢN LÝ TIỆM CẦM ĐỒ

198 34 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUẢN TIỆM CẦM ĐỒ Ngành : Công nghệ thơng tin Niên khố : 2006-2010 Lớp : TC06DT Sinh viên thực : Lê Minh Được 06230108 Đỗ Thị Thiện 06230127 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUẢN TIỆM CẦM ĐỒ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Nguyễn Thanh Phước Lê Minh Được 06230108 Đỗ Thị Thiện 06230127 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 ii iii CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Cán hướng dẫn: ThS Nguyễn Thanh Phước Cán phản biện: TS Phạm Công Thiện Luận văn cử nhân bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 01tháng 09 năm 2011 Bộ Giáo Dục Đào Tạo CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường ĐH NƠNG LÂM TpHCM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên: LÊ MINH ĐƯỢC Phái: Nam Ngày tháng năm sinh: 04/02/1987 Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Ngành: Công nghệ thông tin Họ tên sinh viên: ĐỖ THỊ THIỆN Phái: Nữ Ngày tháng năm sinh: 01/12/1981 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Ngành: Công nghệ thông tin I TÊN ĐỀ TÀI: Quản tiệm cầm đồ II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ đề tài xây dựng trang web quản tiệm cầm đồ Phần mềm hỗ trợ tiệm cầm đồ hoạt động linh hoạt việc lưu trữ, tìm kiếm quản thơng tin nhanh xác Nội dung nghiên cứu đề tài giao dịch nhân viên với khách hàng lập biên nhận cầm, trả, bán hàng hóa; cách quản hàng hóa thơng tin hệ thống người quản hệ thống tiệm cầm đồ III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 15/04/2011 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 21/08/2011 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS Nguyễn Thanh Phước Ngày / / Ngày / / CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH Ngày / / KHOA CNTT LỜI CẢM TẠ Trước trình bày nội dung nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, chúng em xin dành dòng để gửi lời cảm ơn chân thành đến: Thầy Nguyễn Thanh Phước, người tận tính hướng dẫn tạo điều kiện tốt cho chúng em suốt thời gian thực luận văn Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ chúng em thực tốt luận văn Chúng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ gia đình ln chăm sóc động viên chúng q trình học tập để chúng đạt kết ngày hôm Và xin chân thành cảm ơn bạn giúp đỡ, động viên trình học làm luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 Nhóm sinh viên thực Đỗ Thị Thiện - Lê Minh Được DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CSDL Cơ sở liệu BN Biên nhận VN Nhân viên SDT Số điện thoại CMND Chứng minh nhân dân NQL Người quản i DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ trạng thái biên nhận tiệm cầm đồ 15 Hình 2: Sơ đồ usecase hệ thống 15 Hình 3: Sơ đồ usecase Quản hàng hóa 16 Hình 4: Sơ đồ usecase Quản thông tin hệ thống 16 Hình 5: Sơ đồ usecase Tính tiền lãi 17 Hình 6: Sơ đồ usecase Cân đối tiền mặt 17 Hình 7: Sơ đồ usecase Lập biên nhận 18 Hình 8: Sơ đồ usecase Xem thông tin hệ thống 18 Hình 9: Sơ đồ usecase Xem thông tin biên nhận 19 Hình 10: Sơ đồ hình Đăng nhập hệ thống 19 Hình 11: Sơ đồ hình dành cho Người quản 20 Hình 12: Sơ đồ hình dành cho Nhân viên 20 Hình 13: Lược đồ quan hệ sở liệu 21 ii DANH MỤC LƯỢC ĐỒ ACTIVITY Trang Lược đồ 1: Lược đồ Đăng nhập hệ thống 23 Lược đồ 2: Lược đồ Lập biên nhận cầm đồ 29 Lược đồ 3: Lược đồ Lưu biên nhận trả hàng hóa 31 Lược đồ 4: Lược đồ Lưu biên nhận Bán hàng hóa 34 Lược đồ 5: Lược đồ Tính tiền lãi ngày 36 Lược đồ 6: Lược đồ Quản hàng cầm hạn 42 Lược đồ 7: Lược đồ Quản hàng hóa 45 Lược đồ 8: Lược đồ Quản hàng hóa bị mất, bị hư hỏng 47 Lược đồ 9: Lược đồ Quản danh mục hàng hóa 51 Lược đồ 10: Lược đồ Quản tiêu chí cầm đồ 57 Lược đồ 11: Lược đồ Quản chi tiết tiêu chí cầm đồ 57 Lược đồ 12: Lược đồ Quản cửa tiệm 63 Lược đồ 13: Lược đồ Quản tài khoản 67 iii 12 Chọn Manual Setting (bắt buộc), chọn số kết nối, Nhấn Next 13 Check vào Enable TCP/IP Networking, chọn cổng cho MySQL 3306, Enable Strict Mode, nhấn Next 165 14 Chọn Manual Select Default Character Set / Collation (bắt buộc), dòng Character Set: chọn utf8 (bắt buộc), nhấn Next 15 Check vào: Install As Windows Service, dòng Service Name: chọn MySQL Check vào: Launch the MySQL Server automatically Check vào: Include Bin Derectory in Windows PATH (bắt buộc), nhấn Next 166 16 Check vào: Modify Security Settings Ở dòng Current root password: nhập root (bắt buộc) Ở dòng New root password: nhập root (bắt buộc) Ở dòng confirm: nhập root (bắt buộc) Nhấn Next 17 Nhấn Execute 167 18 Nhấn Finish 19 Vào thư mục F:\Install\MySQL, Chạy file navicat8_mysql_en.exe 168 20 Nhấn Next 21 Check vào I accept the agreement Nhấn Next 169 22 Nhấn Next 23 Nhấn Next 170 24 Nhấn Next 25 Nhấn Install 171 26 Nhấn Finish 6.4 Back up Cơ sở liệu Khởi động MySQL 172 Nhấp phải localhost, chọn New Database Ở dòng Enter Database Name, nhập tên Database: hethongcamdo (bắt buộc) Ở dòng Character set: chọn utf8 UTF-8 Unicode (bắt buộc) Ở dòng Collation: chọn utf8_unicode_ci (bắt buộc) Nhấn OK 173 Nhấp phải vào database hethongcamdo, chọn Excute Batch File Ở dòng file, đường dẫn chứa file hethongcamdo.sql Ở dòng Encoding, chọn 65001 (UTF-8), Nhấn Start, Nhấn Close 174 6.5 Cài đặt phần mềm Vào thư mục F:\Install, Chép file QuanLyTiemCamDo.war 175 sang thư mục C:\Program Files\Apache SoftwareFoundation\Tomcat6.0\webapps 176 6.6 Chạy phần mềm Khởi động trình duyệt Mozilla Firefox 177 Để đăng nhập vào hệ thống cầm đồ online, gõ địa chỉ: http://loacalhost:8080/QuanLyTiemCamDo/, nhấn Enter 178 Người dùng nhập vào tên đăng nhập mật Để đăng nhập vào hệ thống với quyền Người quản lý, nhập tên đăng nhập thien, mật t 179 ... người quản lý mở rộng danh mục hàng nhận cầm Quản lý tiêu chí cầm đồ Quản lý tiêu chí cầm đồ gồm có chức con: Quản lý tiêu chí cầm đồ, Quản lý chi tiết tiêu chí cầm đồ 2.1 Quản lý tiêu chí cầm đồ. .. Lược đồ 10: Lược đồ Quản lý tiêu chí cầm đồ 57 Lược đồ 11: Lược đồ Quản lý chi tiết tiêu chí cầm đồ 57 Lược đồ 12: Lược đồ Quản lý cửa tiệm 63 Lược đồ 13: Lược đồ Quản lý tài... đồ 6: Lược đồ Quản lý hàng cầm hạn 42 Lược đồ 7: Lược đồ Quản lý hàng hóa lý 45 Lược đồ 8: Lược đồ Quản lý hàng hóa bị mất, bị hư hỏng 47 Lược đồ 9: Lược đồ Quản lý danh mục
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ TIỆM CẦM ĐỒ , QUẢN LÝ TIỆM CẦM ĐỒ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay