WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

161 37 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG TỔNG HỢP THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM Ngành Niên khoá Lớp Sinh viên thực : : : : Hệ thống thông tin 2007 - 2011 DH07DTH Lê Hồng Danh Lê Thị Kim Liên Hà Thị Phụng Loan Tạ Tấn Pháp TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG TỔNG HỢP THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Công Song Sinh viên thực hiện: Lê Hồng Danh Lê Thị Kim Liên Hà Thị Phụng Loan Tạ Tấn Pháp TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 Năm tốt nghiệp HỆ THÔNG TỔNG HỢP THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM Phần gáy báo cáo Năm 2011 CÔNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM Cán hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Đức Công Song Cán phản biện: Thạc sĩ Mai Anh Thơ Luận văn cử nhân bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 31 tháng 08 năm 2011 Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trường ĐH NƠNG LÂM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên: LÊ HỒNG DANH Ngày tháng năm sinh: 01/04/1989 Chuyên ngành: Mạng máy tính Phái: Nam Nơi sinh: Đồng Tháp Ngành: Công nghệ thông tin Họ tên sinh viên: LÊ THỊ KIM LIÊN Ngày tháng năm sinh: 06/02/1989 Chuyên ngành: Hệ thống thơng tin Phái: Nữ Nơi sinh: Hồ Chí Minh Ngành: Công nghệ thông tin Họ tên sinh viên: HÀ THỊ PHỤNG LOAN Ngày tháng năm sinh: 25/01/1989 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Phái: Nữ Nơi sinh: Tây Ninh Ngành: Công nghệ thông tin Họ tên sinh viên: TẠ TẤN PHÁP Ngày tháng năm sinh: 24/02/1989 Chuyên ngành: Mạng máy tính Phái: Nam Nơi sinh: Quảng Ngãi Ngành: Cơng nghệ thông tin I TÊN ĐỀ TÀI: Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ Giáo viên hướng dẫn đề ra: Xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam như: thời tiết, tỉ giá,khách sạn, địa điểm du lịch thông tin du lịch Việt Nam cách tự động đồng thời cập nhật có định kỳ tùy theo đặc trưng loại thơng tin Sau có liệu hệ thống hiển thị dạng: web application cho điện thoại di động chạy tảng java android Nội dung nghiên cứu: - Ngơn ngữ lập trình Perl : thu thập, phân loại cập nhật liệu CMS Drupal: thiết kế website theo định hướng mã nguồn mở J2ME: Lập trình ứng dụng tảng Java Android: Lập trình ứng dụng thiết bị điện thoại di động Android III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 15/02/2011 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/08/2011 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Thạc sĩ Nguyễn Đức Công Song Ngày / / CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ngày / / CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH Ngày / / KHOA CNTT LỜI CẢM TẠ Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công nghệ thông tin Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho chúng em suốt trình học tập trình thực đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Cơng nghệ thơng tin tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết suốt trình học tập nghiên cứu khoa Chúng em xin ghi nhận lòng biết ơn sâu sắc đến ThS.Nguyễn Đức Cơng Song tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu với lời động viên khuyến khích Thầy lúc chúng em gặp khó khăn, trở ngại thực đề tài Xin ghi nhận niềm kính u sâu sắc cơng ơn sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ ba mẹ Ba mẹ nguồn động viên chỗ dựa tinh thần vững cho gặp khó khăn sống Ngoài ra, em xin cảm ơn anh chị tận tình dẫn, cung cấp hỗ trợ nhóm thơng tin, kiến thức q báu lời biết ơn đến bạn bè hỏi thăm động viên suốt q trình nhóm thực đề tài Trong trình thực đề tài nghiên cứu, thành viên cố gắng nổ lực thực tốt đề tài.Tuy nhiên kinh nghiệm non trẻ chúng em khơng thể tránh sai sót định.Kính mong thơng cảm tận tình bảo q Thầy Cơ Xin chân thành cảm ơn! Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT API Application Programming Interface CDC Connected Device Configuration CGI Common Gateway Interface CLDC Connected Limited Device Configuration CMS Content Management System CSDL Cơ Sở Dữ Liệu CVS Concurrent Version System HTML HyperText Markup Language HTTP HyperText Transfer Protocol IIS Internet Information Services J2EE Java Enterprise Edition J2ME Java 2Micro Edition J2SE Java 2Standard Edition MIDP Mobile Information Device Profile PHP HyperText Preprocessor GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song i SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam SEO Search Engine Optimization SQL Structured Query Language UML Unified ModelingLanguage URI Uniform Resource Indentifier URL Uniform Resource Locator XML eXtensible Markup Language GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song ii SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam DANH SÁCH CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Activity Quy trình hoạt động Use-case Actor Ngườiliên quan đến hệ thống Hash Một dạng cấu trúc liệu lưu trữ ngôn ngữ List Một dạng cấu trúc liệu lưu trữ ngôn ngữ Module Môđun Scalar Biến vô hướng Perl Sequence Lượt đồ biểu diễn chức Variable Khái niệm biến ngơn ngữ lập trình GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song iii SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Mây luồn tuyệt đẹp Sa Pa .3 Hình 2.2 Tỉ lệ người sử dụng Internet so với báo đài .5 Hình 3.1 Quy trình phát triển hệ thống 18 Hình 3.2 Lược đồ Use Case 19 Hình 3.3 Sơ đồ kiến trúc hệ thống 20 Hình 3.4 Sơ đồ bảng liệu CSDL 22 Hình 3.5 Kiến trúc lọc liệu với Perl 22 Hình 3.6 Quy trình lọc mã HTML với Perl 23 Hình 3.7 Cơ chế insert update Perl .25 Hình 3.8 Ứng dụng drupal làm web du lịch 28 Hình 3.9 Kiến trúc tổng quan application 30 Hình 3.10 Lược đồ Activity use case thời tiết 32 Hình 3.11 Lược đồ Activity use case xem địa điểm du lịch 33 Hình 3.12 Lược đồ Activity use case xem thơng tin du lịch 34 Hình 3.13 Lược đồ Activity use case xem đồ 35 Hình 3.14 Lược đồ Activity use case xem khách sạn 36 Hình 3.15 Lược đồ Activity use case xem chuyển đổi tỉ giá .39 Hình 3.16 Lược đồ Sequence Google Map 41 Hình 3.17 Lược đồ lớp usecase setting 42 Hình 3.18 Sơ đồ lớp Google Map Android 43 Hình 4.1 Hình minh họa trang du lịch 45 Hình 4.2 Hình minh họa trang du lịch địa điểm 46 Hình 4.3 Hình minh họa trang tỉ giá 46 Hình 4.4 Hình minh họa trang liên hệ 47 Hình 4.5 Hình minh họa trang khách sạn 47 Hình 4.6 Hình minh họa trang khách sạn chi tiết 48 GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song iv SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thốn ng tổng hợ ợp thông tin n du lịch Việt V Nam Dữ liệuu quản lý theo t cách kkhác nhau, ví dụ Nodde có cáchh tương tác nodde(hook_nodeapi), Useer có cách ương tác củủa user (hoook_user) Truy xuuất theo cácch khác Lưu trữ ữ theo cách khác k Điều nàày dẫn đến truy t xuất/m mở rộng/chiaa khó khăăn Hầu liệu mở m rộng đềuu phụ thuộc vào nodee (vậy loại liệu phảải phụ thuộcc nhiềuu vào workkflow cũngg cách tương tác node) Do vậyy,CCK đời đ nhằm gh hi ngắắn gọn cấu c trúc thơơng tin Drupal( D hayy nói cách hkhác làm cho c đườ ờng dẫn urll trở nên trự ực quan hơnn, dễ nhớ hơ ơn)  Cài đặtt cấu hìn nh : -Tảải gói CCK 6x máy địa chỉw www.drupaal.com -Giảải nén m thư mục tạm, sau đóó copy tồn n thư mụục vàosiite/all/moduules - Trrên giao diệện admin, vào site building/ modu ules enabble module CCK Hình B 41 Thànnh phần CC CK Trong đó:  Content: C cho phép ngư ười quản trị định nghĩa kiểu d liệu Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam  Content copy: cho phép khả xuất/nhập định nghĩa trường liệu  Content Permissions: Thiết lập cấp quyền liệu  Fieldgroup: tạo nhóm hiển thị cho trường CCK  Node reference: định nghĩa kiểu để tham chiếu từ node đến node khác  Number: định nghĩa kiểu theo số thứ tự  Option Widgets: Định nghĩa vùng chọn,check box, radio button, hình ảnh cho chuỗi số  User reference: định nghĩa kiểu liệu tham chiếu đến người dùng từ node b Adminnistrator menu  Giới thiệu Hỗ trợ cho menu admin  Cài đặt cấu hình Tải module admin_menu địa www.drupal.com Giải nén thư mục tạm, sau copy tồn thư mục vào site/all/module Vào administrator để enable module admin_menu c FCKeditor  Giới thiệu Bạn làm việc với CMS Wordpress, Joomla hay dotnetnuke, … thấy dễdàng phần chúng tích hợp cơng cụ hỗ trợ soạn thảo trựcquan gọi WYSIWYG giúp bạn dễ dàng tạo nội dung Với người làm Drupal khơng phải Khi cài Drupal bạn bỡ ngỡ thất vọng khơng có editor giúp bạn tạo nội dung cho viết GVHD: Ths Nguyễn Đức Công Song 67 SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam Ngay lúc làm việc với Drupal vậy, khơng có cơng cụ giúp bạn cảmà bạn phải trình bày nội dung hồn tồn tay với am hiểu HTML tốt mớitạo viết đẹp Và khơng kiên trì bạn bỏ qua Drupal:  Một framework hoàn hảo  Chỉ khơng có cơng cụ editor Dùng FCKEditor bạn nên cài đặt với IMCE tốt IMCE giúp bạnquản lý file theo vai trò người dùng, quản lý hạn ngạch cấp phát cho từngngười, … Tích hợp hai hiệu cho ứng dụng bạn  Cài đặt cấu hình:  B1: Vào link tải module FCKeditor http://drupal.org/project/fckeditor  B2: Giải nén copy toàn thư mục fckeditor lên thư mục modules đường dẫn site/all/modules  B3: Giải nén copy toàn site/all/modules/fckeditor/fckeditor thư Sau mục đó,vào mục vào đường quản dẫn: trị enable modules FCKeditor  B4 :Để upload file ảnh bạn mở file theo đường dẫn modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/config.php tìm dòng $Config['Enabled'] = false ; sửa thành $Config['Enabled'] = true ;  B5: Mở file fckeditor.config.js thư mục /modules/fckeditor/ Server Bỏ dấu ghi phía trước dòng sau: FCKConfig.PluginsPath = ' / /plugins/' ; FCKConfig.Plugins.Add( 'drupalbreak' ) ; FCKConfig.Plugins.Add( 'drupalpagebreak' ) ;  B6:Mở file config.php thư mục /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/ GVHD: Ths Nguyễn Đức Công Song 68 SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam Server tìm đến dòng: $Config['UserFilesAbsolutePath'] = '' ; thêm vào bên dòng lệnh sau: require_once" / / / / /filemanager.config.php";  B7: Mở file settings.php thư mục /sites/default/ tìm đến biến $cookie_domain đặt lại cho phù hợp với domain bạn  B8: Để hiển thị nội dung soạn thảo bạn phải vào địa site/admin/settings/filters chọn Full HTML làm mặc định d IMCE  Giới thiệu Chức đăng tin ban đầu củaDrupalrất đơn giản, khơng hỗ trợ chức năngchèn hình ảnh, định dạng Muốn dễ dàng soạn thảo nội dung, site cóthể sử dụng visual editor nhưFCKEditor ,TinyMCE,Htmlarea Tuy nhiên, sử dụng add-onnày, lại thấy phát sinh vấn đề: phải upload hình ảnh nơi đótrước internet, chèn ảnh vào trang nội dung, không tiện dụng cho lắm, không: Chèn vào ảnh upload nào? Chèn ảnh sau upload Giải trở ngại này, sử dụng module IMCE, ngồi việc giảiquyết vấn đề nêu trên, IMCE, có cung cấp số tính khác thú vị: Mỗi role có thiết lập riêng: quota (giới hạn dung lượng upload), thưmục upload, chức resize ảnh Mỗi người dùng có trang riêng để quản lý tập tin cá nhân upload Upload tập tin ảnh Chức tạo folder  Cài đặt cấu hình Tải module IMCE tại: http://drupal.org/project/imce Giải nén upload lên thư mục: /sites/all/module Đăng nhập với admin, vào trang quản lý module, kích hoạt IMCE GVHD: Ths Nguyễn Đức Cơng Song 69 SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thơng tin du lịch Việt Nam Cấu hình IMCE /admin/settings/imce Common settings: Click chọn mục "Enable FCKEditor support" Phân quyền người dùng /admin/user/access Xác thực quyền sử dụng IMCE(access imce) cho số role định e Pathauto  Giới thiệu Module Pathauto module cho phép bạn ghi lại (rewrite) url viết(node) Ví dụ: với module pathauto, viết thuộc kiểu khach_san bạn có chung dạng URL sau:/khach_san/[title] Tất nhiên bạn chỉnh 'khach_san' thành bạn muốn theo ý nghĩariêng Mình để ngun thêm /khach_san/dd-mm-yy/[title] cho cóngày tháng  Cài đặt cấu hình Trước tiên bạn cài module pathauto,tokenvàtransliteration, sau tải filei18n-ascii.txt máy bạn, file thêm ký tự dành cho tiếng Việt.Sau tải file về, bạn upload file vào thư mục sites/all server Vào thiết lập Automated alias settings đánh dấu chọn phần Transliterate prior tocreating alias phần thiết lập chung (bạn phải có file i18n-ascii.txt copy đúngchỗ đánh dấu chọn phần được) Từ trở pathauto tự động gán alias dựa theo tiêu đề viết bạn tựđộng xóa dấu tiếng Việt Giả sử tiêu đề viết bạn nội dung tự động gán alias noi-dung-chinh f Token  Giới thiệu Hỗ trợ cho pathauto, tải cài đặt kèm theo pathauto  Cài đặt cấu hình Tải module token địa www.drupal.com GVHD: Ths Nguyễn Đức Công Song 70 SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thốn ng tổng hợ ợp thông tin n du lịch Việt V Nam Giải néén thhư mục tạạm, sau đóó copy toồn thư mục vào site/all/modulee Vào adm ministrator để enable m module tokeen g Feeds  Giới thiệu Hỗ trợ cho c người dùng d có thểể import mộột cách tự đđộng nhiều node mà khhông cầnn phải tạo từ ừng node  Cài đặtt cấu hìn nh - Tải moddule feeds t địa http://drupal h l.org - Giải néén vào thư mục tạm m đ copy toồn thư mục vào site/all/m module trênn server ứa drupal - Vào adm ministrator enable moddule feeds - Vào addministratorr/site buildiing/Feed im mporters/Neew importter cấu hình cho feedds đó: B Hình B.42 Hìnnh minh họaa cấu hình ffeeds imporrter Hệ thốn ng tổng hợ ợp thông tin n du lịch Việt V Nam - Ở cần c ý tớ ới phhần sau: + Parserr: chọn CSV V parser +Processsor: chọn n node proccessor tiến hành chọn setting để chọn typee cần import v mappingg thếế nào? - Sau tiến hành import : vàào Adminisstrator/Conttent Managgement/ Impport/ v cấu hìnhh phần feeed importeer Và V chọn filee csv chọn noode vừa txtt định dạạng theo đúúng cấu hình h feed iimporter Hình B.433 Cấu hìnnh file csv P Parser h Gmap  Giới thiệu - Hỗ trợ tạo t đồ dựa vào maap googgle, giúp nggười dùng có c nhìn tổng quan vềề vị trí địa lí l noode type cấấu hình ttìm kiếm nhhanh chóngg dựa vào n đồ  Cài đặtt cấu hìn nh - Tải moddule gmap t địa hhttp://drupall.org - Giải néén vào thư mục tạm m đ copy toồn thư mục vào site/all/m module trênn server ứa drupal - Vào adm ministrator enable moddule gmap - Để sử dụng moodule bạn phhải vào địa sau http://coode.google com/intl/vii-VN/apis/m maps/signupp.htmlvà điiền địa web site củaa vào phần p My w web site URL L Hệ thốn ng tổng hợ ợp thơng tin n du lịch Việt V Nam Hình B 44 - Sau bạn b google g cho m key Hình B 45 - Hìnhh minh họa đđiền địa URL để lấấy key Gmaap googgle Hìnhh minh họa lấy keey Vào Ad dministrator/site confi figuration/G Gmap coopy key đóó paste vào Google Maps API Key Hình B 46 - Copy y key paste vàowebb Kết quảả bạn có đ đồ saau bạn cấấu hình cho o map Hệ thốn ng tổng hợ ợp thông tin n du lịch Việt V Nam Hình H B.47 - Hình minh h họa kết quuả GMap Sau vào adminnistrator/Sitee Configuraation/ Map Location cấu c hình cho mapp - Tiếp tụcc vào adminnistrator/Sitte Configurration/ Locaation Hình B 48 i Captch  Giới thiệu Hìnhh minh họa cấu hình location Hệ thốn ng tổng hợ ợp thông tin n du lịch Việt V Nam - Captchaa hìnhh ảnh để phhân biệt giử ửa người ddùng chư ương trình máy tính Caaptcha dùngg để xác địịnh liệu có phải ngư ười dùng đaang truy cậập hệ thống hay h chư ương trình máy m tính đaang truy cậpp hệ thống Hình B 49 Ứng dụng captccha  Cài đặtt cấu hìn nh - Tải capttcha địa http://ddrupal.org - Giải néén vào thư mục tạm m đ copy toồn thư mục vào site/all/m module trênn server ứa drupal - Vào adm ministrator enable capttcha - Cấu hìn nh tùy vào chức c m muốn sử dụnng Hệ thốn ng tổng hợ ợp thơng tin n du lịch Việt V Nam Hình B 50 Cấu hình captchha j Taxono j omy- Taxon nomy menu  Giới thiệu - Taxono omy dùng để đ phân loạii nội dung Druppal Tạo hệ thống mennu tự động Hình B 51 Ứng dụng taxonnomy  Cài đặtt cấu hìn nh - Tải taxo onomy địa đ http://drupal.orgg - Giải néén vào thư mục tạm m đ copy toồn thư mục vào site/all/m module trênn server ứa drupal - Vào adm ministrator enable taxoonomy - Cấu hìn nh tùy vào chức c m muốn sử dụnng Hệ thốn ng tổng hợ ợp thơng tin n du lịch Việt V Nam Hình B 52 Cấu hình taxonoomy menu k Gtransslate  Giới thiệu - Gtranslaate dùng dịịch dụ transslate drrupal để dịịch trang web w hiển thịị ngơn nggử khác nhaau Hình B 53 Block Gtranslatte  Cài đặtt cấu hìn nh - Tải GTrranslate địa httpp://drupal.orrg - Giải néén vào thư mục tạm m đ copy toồn thư mục vào site/all/m module trênn server ứa drupal - Vào adm ministrator enable GTrranslate l Fivesta ar  Giới thiệu - Fiivestar module m dùn ng để tạo m giao diện d bình cchọn cho c viếtt với 1wiidget votingg gọn nhẹ v hấp dẫn cho c websitee bạn Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam  Cài đặt cấu hình -Tải module fivestar địa www.drupal.com - Giải nén thư mục tạm, sau copy tồn thư mục vào site/all/module - Vào Administrator/Site configuration/ FiveStar để enable module fivestar thiết lập tính Hình B.54 Cấu hình fivestar - Để chèn biểu tượng vào viết, vào content types/[kiểu nội dung bạnmuốn chèn bình luận]/fivestar setting enable fivestar rating: GVHD: Ths Nguyễn Đức Công Song 78 SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam Hình B.55 Enable fivestar m Voting API  Giới thiệu - Một tảng hỗ trợ cho module voting rating (ở fivestar)  Cài đặt cấu hình -Tải module Voting API địa chỉwww.drupal.com - Giải nén thư mục tạm, sau copy tồn thư mục vào site/all/module - Vào Administrator/ Site configuration/ Voting API để enable module voting api thiết lập tính GVHD: Ths Nguyễn Đức Công Song 79 SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp Hệ thống tổng hợp thông tin du lịch Việt Nam Hình B.56 Cấu hình Voting API Ngồi website sử dụng số module khác nhằm tạo hiệu ứng xinh động thêm cho website Tất module cộng đồng Drupal hỗ trợ mạnh website sau:www.drupal.com GVHD: Ths Nguyễn Đức Công Song 80 SVTH: Danh, Liên, Loan, Pháp ... truy cập điện thoại di động (30%) Hình 2.2 Tỉ lệ người sử dụng Internet so với báo đài 2.1.3 Lượng Người dùng điện thoại di động Điện thoại di động trở thành vật dụng thiếu sống hàng ngày .Điện thoại... 2.1.3 Lượng Người dùng điện thoại di động 2.1.4 Lượng Người sử dụng Internet điện thoại diđộng giới 2.2 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG: 2.2.1 Khảo sát Website du lịch Việt Nam:... sử dụng hệ thống: 26 3.4.3 Xây dựng website với CMS Drupal: 27 3.4.3.1.Các bước thiết lập website với Drupal 27 3.4.3.2.Tổng quan website hệ thống thông tin du lịch 27
- Xem thêm -

Xem thêm: WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ , WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay