2D1 4 9 1c43 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:06

Câu 43 [2D1-4.9-1] (THPT CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM NỘI) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến giao điểm hai 2x + y= x +1 đường tiệm cận đồ thị hàm số bằng A B C D Lời giải Đáp án B 2x + y= I ( −1; ) ⇒ OI = ( −1) + 22 = x +1 Đồ thị hàm số có tâm đối xứng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 9 1c43 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 4 9 1c43 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay