2D1 4 4 1c26 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:58

y  f  x  x2  x Khẳng định sau Câu 26 [2D1-4.4-1] (THPT C PHỦ HA NAM LẦN 1) Cho hàm số khẳng định ? A Đồ thị hàm số cho đường tiệm cận đứng x  1 tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số cho đường tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  1 C Đồ thị hàm số cho đường tiệm cận đứng x  1 D Đồ thị hàm số cho đường tiệm cận ngang y  Lời giải Đáp án B x2 lim  1 Ta có: x ���  x  suy TCN: y  1 lim x �3 x2 x2  �, lim  � x �3  x  x  suy TCĐ: x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 4 1c26 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 4 4 1c26 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay