Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong trong khi thi hành công vụ theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

96 45 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:58

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong trong khi thi hành công vụ theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong trong khi thi hành công vụ theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CƠNG VỤ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI – năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 838.01.04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS: PHẠM MINH TUYÊN HÀ NỘI – năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ 1.2 Khái quát pháp luật hình Việt Nam quy định tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ từ năm 1945 đến năm 2017 11 1.3 Dấu hiệu pháphình tội lợi dụng chức vụ, quyền hạnh thi hành công vụ 19 1.4 Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ với số tội phạm khác 28 CHƯƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI TỪ NĂM 2013 – 2017 32 2.1 Thực trạng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2013-2017 32 2.2 Định tội áp dụng hình phạt các trường hợp phạm tội cụ thể tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ theo quy định Bộ luật hình 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) 37 2.3 Những khó khăn, vướng mắc việc áp dụng các quy định Bộ luật hình tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ 58 2.4 Nguyên nhân số lượng vụ án bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ có chiều hướng giảm 60 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY 62 3.1 Quan điểm bảo đảm áp dụng pháp luật tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ tỉnh Quảng Ngãi 62 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ 65 3.3 Các giải pháp khác 71 3.4 Nhiệm vụ cụ thể tâm thời gian tới ngành kiểm sát Quảng Ngãi 75 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCT : Bộ Chính trị BLHS BLTTHS CP : Bộ luật Hình : Bộ luật Tố tụng hình : Chính phủ CTTP ĐCS : Cấu thành tội phạm : Đảng cộng sản ĐTV HĐXX : Điều tra viên : Hội đồng xét xử KL KSĐT KSV : Kết luận : Kiểm sát điều tra : Kiểm sát viên KSXX : Kiểm sát xét xử LCBCC LĐ,TB&XH LHS LTTHS NN NQ PL : : : : : : : Luật cán công chức Lao động, thương binh xã hội Luật hình Luật tố tụng hình Nhà Nước Nghị Pháp luật PLHS TAND THQCT TNHS TP UBND VAHS VKSND : : : : : : : : Pháp luật hình Tồ án nhân dân Thực hành quyền cơng tố Trách nhiệm hình Thẩm phán Ủy ban nhân dân Vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân XHCN XXST : Xã hội chủ nghĩa : Xét xử sơ thẩm DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Bảng thống kê các vụ án tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ các vụ án hình khác xét xử giai đoạn từ 2013 – 2017 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Biểu đồ 2.1: Số vụ án tội lợi dụng chức vụ, quyền hạnh thi hành công vụ địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 – 2017 Bảng 2.2: Bảng thống kê hình phạt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạnh thi hành công vụ xét xử sơ thẩm giai đoạn từ 2013 – 2017 địa bàn tỉnhQuảng Ngãi Bảng 2.3 Thống kê các vụ án hình tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ các tội phạm chức vụ địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 – 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tiếp tục khẳng định: “tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp nhiều lĩnh vực, quản lý, sử dụng đất đai, đầu xây dựng, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản NN, gây hậu xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng quản lý NN, tiềm ẩn xung đột lợi ích, phản kháng xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công công đổi mới, cho sức chiến đấu Đảng, đe dọa tồn vong chế độ”, nhắc đến “tham nhũng”, người ta thường nhắc đến hành vi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng nhiệm vụ, công việc phân công, giao thực để vụ lợi, gây thiệt hại cho nhà nước, lợi ích người dân Đây hành vi nguy hiểm cho xã hội, vấn nạn cần phải lên án trừng trị trước PL Theo số liệu thống kê án hình liên quan đến tội phạm tham nhũng, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” tội có số vụ án chiếm tỷ lệ khá cao 07 loại tội danh tham nhũng ngày có diễn biến phức tạp Thống kê cho thấy, địa phương có kinh tế phát triển, số vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” nhiều, mức độ thiệt hại gây lớn Quảng Ngãi, tỉnh thuộc Duyên hải Nam trung bộ, với vị trí nằm hai đầu đất nước, ngày biết đến nhiều nhờ có khu kinh tế Dung Quất nhà máy Lọc hóa dầu số Việt Nam Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ngãi đóng góp cho ngân sách NN 30.000 tỷ đồng năm, đứng tốp địa phương có đóng góp nhiều cho ngân sách NN Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực phát triển kinh tế, tình hình tội phạm liên quan đến tham nhũng, đặc biệt liên quan đến chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ ngày có diễn biến phức tạp, gia tăng số lượng Trước diễn biến tội phạm xảy vậy, các quan bảo vệ pháp luật tỉnh Quảng Ngãi có nhiều cố gắng việc áp dụng pháp luật cách đắn, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm Việc xác định tội danh định hình phạt với tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” điều kiện đảm bảo tính pháp chế XHCN, ổn định kỷ cương xã hội góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến chức vụ, quyền hạn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Do vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” góp phần làm rõ thêm lý luận, hạn chế quá trình định tội danh định hình phạt tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” Ngoài ra, chừng mực định, việc nghiên cứu đề tài góp phần vào việc hồn thiện các quy định PL tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành cơng vụ”, góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng, chống tội phạm địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, nước nói chung Tình hình nghiên cứu đề tài Cơng tác THQCT - KSĐT - KSXX các vụ án tham nhũng VKSND nói chung THQCT - KSĐT - KSXX tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành cơng vụ” nói riêng ln đề tài thu hút quan tâm không nhiều nhà khoa học pháp lý mà các nhà hoạt động thực tiễn bảo vệ PL Bởi có nhiều cơng trình tiêu biểu nghiên cứu các cấp độ khác loại tội phạm này, cụ thể sau: * Các sách chuyên khảo: - “Tìm hiểu trách nhiệm hình tội phạm chức vụ”, GS.TS Võ Khánh Vinh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994 [75] - “Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm)”, GS TSKH Lê Cảm chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 [5] - Trường Đại học Luật Hà Nội, “Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II)”, NXB CAND, Hà Nội, 2009 [66] - “Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập II)”, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, năm 2009; “Luật hình Việt Nam (Quyển - Phần tội phạm)”, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2010 [65] - “Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (Phần tội phạm)”, tập V “Các tội phạm chức vụ”, ThS.Đinh Văn Quế, Nxb TP.HCM, năm 2002, tái năm 2010 [38] - Bình luận khoa học “Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm)” GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, 2014 [74] * Dưới góc độ đề tài Luận án tiến sỹ Luận văn thạc sỹ: - Luận án tiến sỹ luật học: “Tình hình, nguyên nhân biện pháp đấu tranh phòng, chống tội tham nhũng” tác giả Trần Công Phàn (hiện vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao), năm 2004 [34] - Luận án tiến sỹ luật học: “Hoàn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam nay” tác giả Trần Đăng Ninh, Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2012 [30] - Luận án tiến sỹ luật học “Các tội phạm tham nhũng theo pháp luật hình Việt Nam” tác giả Trần Văn Đạt, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2012[19]; - Luận văn thạc sỹ luật học: “Tội tham tài sản luật hình Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Tạ Thu Thủy, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2009 [62] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng luật hình Việt Nam”, tác giả Đinh Thị Kiều My, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2012 [29] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ theo luật Hình Viêt Nam - sở nghiên cứu địa bàn thành phố Hà Nội” tác giả Tạ Quốc Tuấn, Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2016[67]; - Luận văn thạc sỹ luật học: “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ: tình hình, ngun nhân giải pháp phòng ngừa” tác giả Nguyễn Thị Mai Chi, năm 2016; - Luận văn thạc sỹ luật học: “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Mạnh Tường, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội, năm 2017 [68] * Đề tài nghiên cứu viết tạp chí chuyên ngành - “Nghiên cứu so sánh các quy định tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ ... VỤ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ 1.2 Khái quát pháp luật hình Việt Nam quy định tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CƠNG VỤ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật. .. tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ tỉnh Quảng Ngãi 62 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ 65 3.3 Các giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong trong khi thi hành công vụ theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong trong khi thi hành công vụ theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay