2D1 4 4 1c24 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:58

Câu 24 [2D1-4.4-1] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số x2 − 3x + y= x2 − A B C D Lời giải Đáp án D D = ¡ \ { ±2} Hàm số có tập xác định lim y = lim y = ⇒ x →+∞ x →−∞ TCN y = Ta có đồ thị hàm số có x − x − ( )( ) = x − , x + = ⇔ x = −2, lim y = ∞ ⇒ y= x →−2 ( x − 2) ( x + 2) x + TC Ð x = −2 Măc khác đồ thị hàm số có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 4 1c24 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 4 4 1c24 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay