2D1 4 4 1c23 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:58

Câu 23 [2D1-4.4-1] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  2  x là: A x  B y  C y  D y  1 Lời giải Đáp án B � � � � lim � 2 lim � 2 � � x �� x �  � �  x � �  x � nên đồ thị có tiệm cận ngang y  Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 4 1c23 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 4 4 1c23 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay