2D1 4 3 2c31 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:58

Câu 31 [2D1-4.3-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho hàm số f ( x) xác định ¡ \ { −1} tục khoảng xác định bảng biến thiên hình vẽ Hỏi mệnh đề sai? A Hàm số đạo hàm điểm C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang x = −1 y = −1 B Đồ thị hàm số tiệm cận đứng D Hàm số đạt cực trị điểm Lời giải Đáp án C Do nên đồ thị hàm số khơng tiệm cận ngang lim = +∞ x→∞ x = x = −1 , liên
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 3 2c31 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 4 3 2c31 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay