2D1 4 2 2c02 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:57

Câu [2D1-4.2-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng? x2  2x  2x 2x 1 y  y  y  x2  x 1 x 1 A y  x  B C D Lời giải Đáp án C Phương pháp: y  f  x * Định nghĩa tiệm cận đứng đồ thị hàm số lim f  x   � lim f  x   � lim f  x   � lim f  x   � Nếu x�a  x�a  x�a x�a x  a TC Ð đồ thị hàm số Cách giải:  ) y  x  TXĐ: D   2;2 Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng 2x ) y  x  TXĐ: D  R Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng 2x 1 ) y  x  TXĐ: D  R \  1 2x  2x 1 lim  �, lim  �� x�1 x  x�1 x  Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  x2  2x  D  R \  1 x 1 TXĐ: x2  x  lim  lim  x  3  4 � x�1 x�1 x 1 Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng ) y 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 2 2c02 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D1 4 2 2c02 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay