2D1 4 1 2c12 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:57

Câu 12 [2D1-4.1-2] (THPTQG ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN 3) Trong đồ thị hàm số sau, có đồ thị có hai đường tiệm cận x 1 x2 1 sin x  I y  II  y    III  y   IV  y  x 1 x x 1 x x2 A B C D Lời giải Đáp án C x 1 x 1 y lim  �1 2 x ��� x  x  Xét khơng có tiệm cận đứng Còn nên có đường tiệm cận ngang x 1 x 1 y  x  x  x  rõ ràng có hai đường tiệm cận x  y  Xét sin x sin x sin x �lim �lim  � lim 0 x �� x �� x x �� x x x ta có: Xét nên có tiệm cận ngang y  sin x lim 1 x �0 x Tuy nhiên khơng có đường tiệm cận đứng vì: sin x y x có tiệm cận Vậy đồ thị hàm số y x  có đường tiệm cận đứng x  1 tiệm cận ngang y  Xét y
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 1 2c12 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 4 1 2c12 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay