2D1 4 0 2c21 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:57

Câu 21 [2D1-4.0-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Cho đồ thị hàm số có giao điểm hai đường tiệm �2 � M�; � �3 �và qua A  3;1 Hàm số là? cận A y x4 3x  B y 2x 1 x3 y C Lời giải x5 3x  D y 3x  x4 Đáp án A �2 � M � ; �� x  y ( C ) ( C ) �3 � lần Gọi đồ thị hàm số cần tìm , có giao hai đường tiệm cận lượt tiệm cận đứng tiệm cận ngang (C ) Từ ta loại đáp án B D x4 3 y y 1 A  3; l  , ( C ) x  ta 3.3  Ta lại có qua điểm thay x  vào (thỏa mãn) x4 �y x  hàm số mà ta cần tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 0 2c21 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D1 4 0 2c21 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay