2D1 3 153c26 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:57

M Câu 26 [2D1-3.15-3] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) Gọi giá trị lớn hàm số Tính tích nghiệm phương trình 2 f ( x) = M y = f ( x ) = x − 2x + + 2x − x A −1 B C D Lời giải Đáp án A Phương pháp: Đặt t = x − 2x + = ( t − 1) + ≥ ⇒ t ∈  2; +∞ Cách giải: Đặt t = x − 2x + = Khi ta có ( t − 1) + ≥ ⇒ t ∈  2; +∞ ) ) f ( t ) = − t + 4t + = − ( t − ) + ≥ ⇒ max f ( t ) = ⇔ t = ⇔ M =  2;+∞ )  f ( t ) = ⇔ x − 2x + = ⇔ x − 2x − = Khi tích hai nghiệm phương trình -1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 153c26 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D1 3 153c26 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay