2D1 3 153c12 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:57

Câu 12 [2D1-3.15-3] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 4) A , B hai điểm di động thuộc hai nhánh khác 2x 1 y x  Khi khoảng cách AB bé là? đồ thị A 10 B 10 C Lời giải D Đáp án B � � � � 2x 1 A� a;  b;  � B� � a  �, � b  �với a  2 , b  2 x  nên � Vì A , B thuộc hai nhánh đồ thị � � � � 25 25 AB   a  b  � 1  a    b   � � � �     2 2 � � � a  b  a   b          � � � � � � � � Khi Áp dụng bất đẳng thức Cơ-si ta có: y �  a     b   � � ��4  a    b    1 25 10 1 � 2  a    b    a    b     Từ  1   suy AB �40 AB 2 10 a   2  b � � a  52 � � 25 � � � 1 b  2  � �  a    2  b  Dấu "  " xảy � Vậy ABmin  10
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 153c12 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy , 2D1 3 153c12 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay