2D1 3 153c05 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:56

s=− 21 2017 110 t + t +t− 23 Câu [2D1-3.15-3] Một chất điểm chuyển động theo phương trình (s) s tính (m) Thời điểm vận tốc chất điểm đạt giá trị lớn t ≈ 28, 7s t ≈ 33, 6s t ≈ 48s t ≈ 721s A B C D Lời giải Đáp án C 21 2017 v = s '( t ) = − t2 + t +1 2 Ta có 2017 2017 v ' ( t ) = −21t + =0⇔t = 42 v( t) Vẽ bảng biến thiên t= ( 0; +∞ ) ⇒ v max khoảng 2017 ≈ 48 ( s ) 42 t tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 153c05 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 3 153c05 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay