2D1 3 143c378 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:55

Câu 37 [2D1-3.14-3] (TRƯỜNG THPT THAI TỔ- BẮC NINH) Gia đình Tốn xây bể nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp dung tích 2017 lít, Đáy bể hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng làm /m , /m bê tơng có giá 350.000đồng thân bể xây gạch có giá 200.000 đồng nắp bể làm /m tơn có giá 250.000 đồng Hỏi chi phí thấp gia đình Tốn cần bỏ để xây bể nước bao nhiêu? A 2.280.700 đồng B 2.150.300 đồng C 2.510.300 đồng D 2,820.700 đồng Lời giải Đáp án A 2017 l = 2, 017 m3 CR = x ⇒ CD = x, CC = Số tiền để xây đáy : 2, 017 x2 x 350000 = 700000 x 2.( Số tiền để xây thân bể : 2, 017 2, 017 1210200 + ).200000 = x 2x x x 250000 = 500000 x Số tiền để xây nắp bể : Số tiền để xây bể : 1210200 f ( x ) = 1200000 x + x 1210200 f '( x ) = 2400000 x − x2 f '( x ) = ⇒ x = 0,50425 f = f ( 0,50425) ≈ 2280700
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 143c378 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D1 3 143c378 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay