2D1 3 143c229 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:55

Câu 22 [2D1-3.14-3] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Cho mô hình sau: Giả sử người muốn từ A đến C buộc phải từ A đến điểm M đoạn BC, (M khác B khác C) sau lại tiếp từ M đến C Biết vận tốc người quãng đường AM km/h, quãng đường MC km/h Tính gần tổng thời gian T người di chuyển từ A đến C ngắn Kết làm tròn đến hàng phần trăm A T �2, B T �2, C T �2,9 D T �3,1 Lời giải Đáp án C Đặt MB  x  � MC  15  x; MA  x  81 15  x  � x  15 Vậy  x  15 Tổng thời gian di chuyển từ A đến C là: Đặt f  x  � x  81  T x  81 15  x  x  81 15  x x f ' x   4x  � f ' x    ���� x  81  x  81 16 x x� 0;15 27 ���� �x  �10, 21 27 15  x �2,867 Lập bảng biến thiên, ta thấy giá trị nhỏ f
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 143c229 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 3 143c229 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay