2D1 3 143c29 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:55

Câu 29 [2D1-3.14-3] (THPTQG ĐỀ SỐ 4: TRẦN MINH TIẾN) Hằng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy h ( mét ) triều Độ sâu mực nước kênh tính thời điểm t (giờ) ngày công thức Mực nước kênh cao khi?  πt π h = 3cos  + ÷+ 12  4 A t = 13 (giờ) B t = 14 (giờ) C t = 15 (giờ) D Lời giải Đáp án B Mực nước kênh cao với k ∈¢ < t ≤ 24 πt π  πt π  ⇔ cos  + ÷=1 ⇔ + = k 2π  4 B Lần lượt thay đáp án, ta đán áp thỏa mãn Vì với (đúng với ) k = 1∈ ¢ πt π t=14 ⇒⇔ + =2π h lớn t = 16 (giờ)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 143c29 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 143c29 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay