2D1 3 143c29 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 35 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:54

Câu 29 [2D1-3.14-3] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) Một xưởng in 15 máy in cài đặt tự động giám sát kĩ sư, máy in in 30 ấn phẩm giờ, chi phí cài đặt bảo dưỡng cho máy in cho đợt hàng 48 000 đồng, chi phí trả cho kĩ sư giám sát 24 000 đồng/ Đợt hàng xưởng nhận in 6000 ấn phẩm số máy in cần sử dụng để chi phi in A 10 máy B 11 máy C 12 máy D máy Lời giải Đáp án A x   x �15  Gọi số máy in cần sử dụng để in lơ hàng Chi phí cài đặt bảo dưỡng là: 48000x 6000 6000 4800000 24000  x Số in hết số ấn phẩm 30x , chi phí giám sát là: 30x Tổng chi phí in 4800000 P  x   48000x  x 4800000 P�  x   48000  x2 x  10(L) � P�  x   � x  100 � � x  10 � BBT Vậy chi phí in nhỏ số máy in sử dụng 10 máy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 143c29 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D1 3 143c29 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay