2D1 3 142c19 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:54

Câu 19 [2D1-3.14-2] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Một hải đăng đặt vị trí A khoảng cách đến bờ biển AB  5km Trên bờ biển kho vị trí C cách B khoảng BC  7km Người canh hải đăng chèo đò từ A đến M bờ biểnvới vận tốc 4km/h đến C với vận tốc 6km/h.Vị trí điểm M cách B khoảng để người đến kho nhanh nhất? A 0km B 7km C 5km Lời giải Đáp án C Đặt BM  x � thời gian  x  25  x  đạt x  BM  14  5 km 12 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 142c19 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 142c19 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay