2D1 3 142c18 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:54

Câu 18 [2D1-3.14-2] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Một chất ( s) S S = − t + 9t + t + 10 t điểm chuyển động theo phương trình tính tính ( m) Thời gian vận tốc chất điểm đạt giá trị lớn là: t = 5s t = 6s t = 2s t = 3s A B C D Lời giải Đáp án D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 142c18 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 142c18 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay