2D1 3 133c5021 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

1 48 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:54

Câu 50 [2D1-3.13-3] (THPT VĨNH PHÚC LẦN 1) Tìm tất giá trị thực m để bất phương trình sau có 4 nghiệm với x thuộc tập xác định x  x   x   x  m A m  12  B m   C m  12  Lời giải Đáp án C ĐK �x �6 f  x   2x  2x   x   x Đặt f  0   f    12  +) x � 0;6  f�  x   � x  f    4  +) Với ta có max f  x   f     f  x   f    12  x Do x� 0;6 � 0;6 � m  f  x   12  f  x  m x� 0;6 x Vậy với thuộc tập xác định D m  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 133c5021 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1 , 2D1 3 133c5021 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay