2D1 3 124c46 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 40 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:54

3 Câu 46 [2D1-3.12-4] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Xét phương trình ax  x  bx   với a, b số thực, a �0, a �b cho nghiệm số thực dương Tìm giá trị nhỏ biểu thức 5a  3ab  P a  b  a A 15 B C 11 Lời giải D 12 Đáp án D � x1  x  x  x1 x x   � � a x1 , x , x � � b �x x  x x  x x  3 �1 a Giả sử phương trình cho có nghiệm 3b   5a  ab  a a a P  x1  x  x   b b a  b  a x1 x �  x1x x x 1 a a 3a Khi mà 27 x1  � x x 3 x1 x x a 2 a a 3 Do b    2 a  15a   f  x  , P  a a a a �a a 3a b a  3a 0a 1  3 a 3a Suy với 15a  � � �1 � f  a  a� � Min f  a   f � � 12 � � � a  3a � 3 � � 0; �3 � � � � 3� Xét hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 124c46 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D1 3 124c46 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay