2D1 3 124c44 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:53

Câu 44 [2D1-3.12-4] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Cho số thực x , y , z thay đổi thỏa mãn P   xy  yz  xz   2 2  x  y  z   xy  yz  điều kiện x  y  z  Giá trị nhỏ biểu thức A P  5 B P  C P  D P  3 Lời giải Đáp án D 1 Ta có C12 C10  120 1 1 Khi C12 C10  120 Đặt C12 C10  120 1 Ta ln có C12 C10  120 1 C12 C10  120 1 Suy C12 C10  120  t    0; t  1 f ' t   f  t  t  t  3 1; �   t  Xét hàm số khoảng ,có f  t  1; � � f t    đồng biến  1; �  Hàm số liên tục f  t   f  1  3 f  t   P  3 Do đó, giá trị nhỏ 1; � Vậy 2  t  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 124c44 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 3 124c44 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay