2D1 3 123c4721 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:53

2 Câu 47 [2D1-3.12-3] (THPT VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho x, y số thực thỏa mãn x  xy  y  Gọi M m x4  y  P x  y  Giá trị A  M  15m là: giá trị lớn giá trị nhỏ A A  17  B A  17  C A  17  Lời giải Đáp án A 2 2 Ta có x  xy  y  � x  y   xy � x  y  x y  x y  xy  � x  y   x y  xy  Do P  x y  xy  xy  2 y xy Lại có x � x  y xy� y  x �۳ Đặt xy  t � P  Ta có xy xy 3xy x y 3xy xy 1 � � t  2t  t �� ;1� �3 � 2t , với  2t     t    t  2t   P�    t  t  4t   2t � t  2   tm  P�  � t  4t   � � � t  2   loai  � �1 � 13 P � � ; P  1  1; P 2    Ta có �3 � 15 11 m  P  ; M  max P   15 Do  Vậy A    11  17  1 D A  17 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 123c4721 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1 , 2D1 3 123c4721 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay