2D1 3 123c04 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 21 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:53

Câu [2D1-3.12-3] (THPTQG ĐỀ SỐ 4: TRẦN MINH TIẾN) Cho x ,y hai số dương thỏa mãn điều kiện S  x 4y ? Tính giá trị nhỏ cảu biểu thức A 9801 400 B C Lời giải x y  D Đáp án B � 5 � �y   x �x  y  � �� � � 0x �x  0, y  � � Ta dễ được: 4 � 5� S    , x �� 0; � x y x  x � � Khi � 5� f  x   , x �� 0; � , x  x � � Xét hàm số ta x 1 � 4 60 x  160 x  100 � f�  0�  x   � 5� � x  �� 0; � x x (5  x)   4x � � 4� � Lập bảng biến thiên ta dựa vào bảng biến thiên ta dễ chọn đáp án  Bổ trợ kiến thức: Một số kiến thức cần nhớ cho học sinh làm thi trắc nghiệm: y  f  x Cho hàm số xác định tập D y  f  x f  x  �M + Số M gọi giá trị lớn hàm số tập D với x thuộc D M  maxf  x  f  x   M x �D D tồn cho Kí hiệu y  f  x f  x  �m + Số m gọi giá trị nhỏ hàm số tập D với x thuộc D m  minf  x  f  x   m x �D D tồn cho Kí hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 123c04 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 123c04 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay