2D1 3 113c37 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:53

y= x+m x −1 m Câu 37 [2D1-3.11-3] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Cho hàm số ( tham số thực) thỏa max y = [ 2;4] mãn Mệnh đề đúng? 1≤ m ≤ 3< m≤ m ≤ −2 m>4 A B C D Lời giải Đáp án C ax+b y= ( ad − bc ≠ ) cx + d Phương pháp: Hàm số bậc bậc đơn điệu khoảng xác định [ 2;4] ⇒ max y = y ( ) [ 2;4] TH1: Hàm số đồng biến [ 2;4] ⇒ m[ 2;4ax] y = y ( ) TH2: Hàm số nghịch biến D = R \ { 1} Cách giải: Tập xác định: 1.( −1) − 1.m −1 − m y' = = 2 ( x − 1) ( x − 1) Ta có: −1 − m > ⇔ m < −1: TH1: y ' > 0, ∀x ∈ [ 2; 4] ⇒ Hàm số đồng biến 4+m = ⇔ m = −2 ( TM ) ( 2; ) ⇒ m[ 2;4ax] y = y ( ) = ⇒ −1 TH2: −1 − m < ⇔ m > −1 ( 2;4 ) ⇒ m[ 2;4ax] y = y ( ) = y ' < 0, ∀x ∈ [ 2; 4] ⇒ Vậy m = −2 Hàm số nghịch biến Dựa vào Chọn ta thấy có Chọn C thỏa mãn 2+m ⇒ = ⇔ m = − ( Loai ) −1 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 113c37 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D1 3 113c37 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay