2D1 3 113c10 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:53

m y = x −1+ Câu 10 [2D1-3.11-3] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Gọi giá trị nhỏ hàm số ( 1; +∞ ) m khoảng Tìm ? m=2 m=5 m=3 m=4 A B C D Lời giải Đáp án D x = y′ = − ⇒ ( x − 1) y′ =  x = −1 Ta có: Cho y = +∞ lim y = +∞ y ( 3) = nlim n →+∞ x=3 →1+ Mà ; nên hàm số có giá trị nhỏ x −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 113c10 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D1 3 113c10 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay